Αρχιτεκτονική. Εσωτερικός Σχεδιασμός. Φωτορεαλισμός.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΚΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τοπογραφικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τοπογραφικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Κάτοψη Ορόφου, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Κάτοψη Ισογείου, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Κάτοψη Δώματος, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τομή, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τομή, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Τομή, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Νότια Όψη, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Βόρεια Όψη, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Ανατολική Όψη, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας, Δυτική Όψη, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr

Αρχιτεκτονική μελέτη για μία νέα πολυκατοικία στη Γαστούνη Ηλείας. Το κτίριο τοποθετείται εντός οικοπέδου με πρόσωπο σε κεντρική δημοτική οδό της κωμόπολης. Το οικόπεδο γειτνιάζει στη νότια πλευρά με νηπιαγωγείο, ενώ δυτικά και βόρεια με αδόμητα οικόπεδα. Η πολυκατοικία φιλοξενεί συνολικά δώδεκα διαμερίσματα, έξι σε κάθε επίπεδο, ενώ το ισόγειο διαμορφώνεται ως ελεύθερος χώρος - πιλοτή για τη στάθμευση αυτοκινήτων, σε συνδυασμό με κλειστούς βοηθητικούς χώρους. Η διευκόλυνση της κίνησης των αυτοκινήτων εντός του οικοπέδου υπήρξε βασική παράμετρος που λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη χωροθέτηση και διάταξη του κτιρίου. Η πολυκατοικία διατάσσεται κατά μήκος του άξονα ανατολή-δύση, καθώς με αυτόν τον τρόπο θεωρήθηκε ότι αξιοποιείται καλύτερα το μέγεθος και το σχήμα του διαθέσιμου οικοπέδου. Οι κοινόχρηστοι χώροι για την επικοινωνία μεταξύ των ορόφων ομαδοποιούνται σε έναν επιμήκη κεντρικό πυρήνα, ο οποίος βρίσκεται σε μικρή εσοχή σε σχέση με τον υπόλοιπο κτιριακό όγκο για να ξεχωρίζει. Ο κεντρικός πυρήνας λειτουργεί ως νοητός άξονας συμμετρίας γύρω από τον οποίο αρθρώνονται συμμετρικά τα διαμερίσματα προς βορρά και νότο. Εκτός από τον κεντρικό πυρήνα, ολόκληρο το κτίριο συγκροτείται ουσιαστικά από έναν τύπο διαμερίσματος, ο οποίος επαναλαμβάνεται με μικρές παραλλαγές όπου κρίνεται απαραίτητο προκειμένου οι εξωτερικές όψεις να είναι πιο ευχάριστες οπτικά. Σε κάθε διαμέρισμα έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βέλτιστη λειτουργική οργάνωση των χώρων, όπως και στην πρόβλεψη για μεγάλα ανοίγματα και άνετους εξώστες. Το κλιμακοστάσιο στον κεντρικό πυρήνα οδηγεί σε κοινόχρηστο βατό δώμα. Η προτεινόμενη δομή κατασκευάζεται από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος με πλήρωση από οπτοπλινθοδομή και επένδυση με σύστημα θερμοπρόσοψης για εξωτερική θερμομόνωση. Το κτίριο έχει την απλούστερη δυνατή μορφή με σκοπό την ανάδειξη της λογικής της ίδιας της κατασκευής. Η πολυκατοικία δεν φιλοδοξεί να ξεχωρίσει με τη μορφή της μέσα στον αστικό χώρο, αλλά μάλλον να ενσωματωθεί αρμονικά μέσα σε αυτόν και να συνυπάρξει με το περιβάλλον της, σαν να υπήρχε εκεί από πάντα.

 

Τοποθεσία: Γαστούνη, Ηλεία

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας

Χρόνος Μελέτης: 2020

 

Εγγραφείτε και λάβετε ενημερώσεις για νέα έργα!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ