Αρχιτεκτονική. Εσωτερικός Σχεδιασμός. Φωτορεαλισμός.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΚΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Φωτορεαλιστικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Φωτορεαλιστικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Φωτορεαλιστικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Φωτορεαλιστικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Φωτορεαλιστικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Φωτορεαλιστικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Κατάστημα Προϊόντων Φωτισμού LED, Φωτορεαλιστικό, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr

Η παρούσα μελέτη αφορά τη σύλληψη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός εμπορικού καταστήματος για την παρουσίαση και πώληση των προϊόντων φωτισμού LED μίας ελληνικής εταιρείας. Ο στόχος ήταν η συγκεκριμένη σχεδιαστική πρόταση να λειτουργήσει ως οδηγός και για όλα τα άλλα καταστήματα της εταιρείας, μέσα από τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου και εύκολα αναγνωρίσιμου τύπου καταστήματος, τόσο κατά την εξωτερική όσο και κατά την εσωτερική μορφή του.

Βασική επιδίωξη υπήρξε η επίτευξη της δημιουργίας μίας οπτικής ταυτότητας για το δίκτυο καταστημάτων με την ελάχιστη δυνατή χρήση εκφραστικών και μορφολογικών μέσων. Τα στοιχεία εκείνα στα οποία εστιάστηκε η αρχιτεκτονική μελέτη ήταν ο φωτισμός του καταστήματος, η τοποθέτηση των προϊόντων, η επίπλωση, τα χρώματα και ο τρόπος χρήσης και απεικόνισης των διακριτικών σημάτων της εταιρείας.

Η εξωτερική όψη του καταστήματος αρθρώνεται με δύο οριζόντιες οπτικές ζώνες, οι οποίες αναπτύσσονται σε όλο το μήκος της πρόσοψης. Η πρώτη ζώνη, μία μεγάλη μεταλλική επιφάνεια βαμμένη στο χαρακτηριστικό μπλε χρώμα της εταιρείας, βρίσκεται ψηλότερα και περιλαμβάνει το λογότυπο της εταιρείας και μία σύντομη χαρακτηριστική περιγραφή της, με τη μορφή φωτεινής επιγραφής. Η δεύτερη ζώνη αναπτύσσεται χαμηλότερα και πιο κοντά στο επίπεδο του δρόμου, αποτελώντας έτσι τη βάση της πρόσοψης. Περιλαμβάνει την είσοδο του καταστήματος τοποθετημένη κεντρικά, ενώ αριστερά και δεξιά, συμμετρικά της κεντρικής εισόδου αναπτύσσονται οι βιτρίνες του καταστήματος. Τα προϊόντα τοποθετούνται σε μεγάλες λευκές επιφάνειες οι οποίες αναρτώνται στους τοίχους και σε λευκές προθήκες χαμηλά στο δάπεδο. Οι τοίχοι πίσω από κάθε βιτρίνα βάφονται σε σκούρο τόνο του γκρι και σε συνδυασμό με τα γκρι μεταλλικά φύλλα που επενδύουν την εξωτερική όψη, δημιουργούν ένα ουδέτερο φόντο που βοηθάει το βλέμμα των περαστικών να εστιάσει στα προϊόντα που εκτίθενται.

Ο εσωτερικός χώρος αρθρώνεται σε επιμέρους θεματικές ζώνες. Οι επιμέρους ομάδες προϊόντων τοποθετούνται σε διαφορετικού τύπου προθήκες, εκθεσιακούς πάγκους και επιφάνειες, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η καλύτερη δυνατή παρουσίαση των προϊόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε ενότητα να διαφοροποιείται οπτικά από τις άλλες, δημιουργώντας έτσι μία ποικιλία μορφών και χωρικών ποιοτήτων στο εσωτερικό του καταστήματος. Το χρώμα χρησιμοποιείται ως ένα επιπλέον εργαλείο διαφοροποίησης των επιμέρους στοιχείων και ενίσχυσης της οπτικής οργάνωσης του χώρου. Τέλος, η οροφή αντιμετωπίζεται ως βασικό συνθετικό στοιχείο της σχεδιαστικής πρότασης και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπει την καλύτερη ανάδειξη των προϊόντων αλλά και το σωστό φωτισμό του χώρου.

 

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας

Χρόνος Μελέτης: 2015

 

Εγγραφείτε και λάβετε ενημερώσεις για νέα έργα!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ