Αρχιτεκτονική. Εσωτερικός Σχεδιασμός. Φωτορεαλισμός.

LOFT ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΚΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Loft Διαμέρισμα, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Loft Διαμέρισμα, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr

Η μελέτη αφορά τον εσωτερικό σχεδιασμό μίας παλιάς, εγκαταλελειμμένης μικρής αποθήκης, με σκοπό τη μετατροπή της σε χώρο διαμονής για ένα νεαρό ζευγάρι. Το σχέδιο του νέου διαμερίσματος περιλαμβάνει μόνο τους απολύτως απαραίτητους χώρους, όπως ένα υπνοδωμάτιο, ένα καθιστικό, μία κουζίνα με τραπεζαρία, ένα χώρο γραφείου και τους χώρους υγιεινής. Η χρήση διαχωριστικών τοίχων περιορίστηκε στο ελάχιστο δυνατό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισμός και αερισμός όλων των χώρων από τα μόλις τέσσερα ανοίγματα στο υπάρχον κέλυφος του κτιρίου. Η κάτοψη του διαμερίσματος διαρθρώνεται γενικά σε δύο επιμέρους ζώνες. Η πρώτη, μικρότερη ζώνη, περιλαμβάνει το χώρο ύπνου και το μπάνιο, ενώ απομονώνεται οπτικά από τους υπόλοιπους χώρους για λόγους ιδιωτικότητας. Η δεύτερη, μεγαλύτερη ζώνη, περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους, λιγότερο ιδιωτικούς, χώρους, οι οποίοι επικοινωνώντας μεταξύ τους σχηματίζουν μία μεγάλη ενιαία χωρική ενότητα. Ο σχεδιασμός περιορίστηκε στις ελάχιστες παρεμβάσεις, ενώ αποφεύχθηκαν δομικές αλλαγές στο υφιστάμενο κτιριακό κέλυφος.

 

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας

Χρόνος Μελέτης: 2015

 

Εγγραφείτε και λάβετε ενημερώσεις για νέα έργα!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ