Αρχιτεκτονική. Εσωτερικός Σχεδιασμός. Φωτορεαλισμός.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΕΡΜΟΥ, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΚΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Τρισδιάστατο Μοντέλο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr
Σύνθεση Αστικού Χώρου στην οδό Πειραιώς-Ερμού, Αθήνα, Αττική, Σχέδιο, Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας - www.pzarch.gr

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη μελέτη για το σχεδιασμό ενός υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην αστική περιοχή που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης οριοθετείται από το νοητό τρίγωνο που σχηματίζουν ο αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού και η οδός Ερμού ανατολικά, η περιοχή του παλιού εργοστασίου παραγωγής φωταερίου, γνωστή ως “Γκάζι” και η οδός Πειραιώς από τη βόρεια πλευρά, καθώς και το όριο που θέτει η γραμμή του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στα νότια.

Πρόκειται για μία σχεδιαστική πρόταση που επιχειρεί να ενισχύσει τον ενιαίο χαρακτήρα του δημόσιου χώρου της πόλης, ενθαρρύνοντας την κίνηση μέσα από την προτεινόμενη διαμόρφωση και αποτελώντας ένα συνδετικό κρίκο των κατακερματισμένων σήμερα επιμέρους τόπων ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής.

Ο προτεινόμενος διαμορφωμένος χώρος δεν προορίζεται να εξυπηρετήσει μόνον όσους έχουν άμεση-τοπική συσχέτιση με αυτόν. Κύριο ζητούμενο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι ο συγκεκριμένος ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος να λειτουργήσει τόσο ως χώρος κίνησης, όσο και ως χώρος στάσης και κοινωνικής συνάθροισης σε ένα υπερτοπικό επίπεδο. Φιλοδοξεί, έτσι να αποτελέσει ένα υπερτοπικό σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης.

Οι ψηλοί τοίχοι, τα χαμηλά πεζούλια, οι αναβαθμοί, τα δέντρα, το χώμα και το νερό, είναι τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση του υπαίθριου χώρου. Η γενική διαμόρφωση ενθαρρύνει τυχαίες ή απρόβλεπτες συναντήσεις, κινήσεις και δράσεις, χωρίς να υπακούει σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό πρόγραμμα. Η αρχιτεκτονική πρόταση δεν στοχεύει στο να ανταποκριθεί σε ένα εκ των προτέρων περιορισμένο λειτουργικό πρόγραμμα. Αντίθετα εξετάζεται περισσότερο η δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να γεννάει λειτουργίες και όχι μόνο να ανταποκρίνεται σε αυτές.

 

Τοποθεσία: Αθήνα, Αττική

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Παναγιώτης Ζάκκας, Αρχιτέκτονας

Χρόνος Μελέτης: 2014

 

Εγγραφείτε και λάβετε ενημερώσεις για νέα έργα!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ