Αρχιτεκτονική. Εσωτερικός Σχεδιασμός. Φωτορεαλισμός.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΚΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αυτή η πολύ σημαντική πρώτη φάση αποτελεί εκείνο το τμήμα της σχεδιαστικής μελέτης κατά το οποίο γίνεται η συλλογή των πληροφοριών. Αυτό που ζητώ από εσάς είναι όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πάνω σε θέματα όπως είναι οι προσδοκίες σας, οι λειτουργικές ανάγκες, η αισθητική και οι παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον εσωτερικό χώρο. Σε αυτό το στάδιο καθορίζουμε από κοινού τους στόχους σας, ενώ ακόμη καθορίζουμε σε γενικές γραμμές ένα χρονικό προγραμματισμό και έναν οικονομικό προϋπολογισμό για το έργο. Μου δίνετε κατόψεις και/ή φωτογραφίες του υπάρχοντος χώρου ούτως ώστε να κατανοήσω τις χωρικές ποιότητες και τους περιορισμούς που θέτει ο χώρος που πρόκειται να μελετηθεί. Αν δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια ή φωτογραφίες, επισκέπτομαι το χώρο έτσι ώστε να αποτυπώσω την υπάρχουσα κατάσταση. Παίρνω φωτογραφίες, πραγματοποιώ μετρήσεις και δημιουργώ σχέδια του υφιστάμενου χώρου τα οποία θα χρησιμοποιήσω ως βάση για να αναπτύξω το νέο σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα διαλέξει ένα χώρο, μπορώ να σας βοηθήσω να επιλέξετε το σωστό χώρο που θα ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από τη στιγμή που το λειτουργικό πρόγραμμα ξεκαθαριστεί, καταγραφεί και εγκριθεί, θα χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης και θα καθορίσει τα όρια της δημιουργικότητας. Αυτή είναι μία προκαταρκτική φάση και μπορεί να επαναξιολογηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Ο πρωταρχικός σκοπός της προμελέτης είναι η ανάπτυξη μίας προκαταρκτικής σχεδιαστικής ιδέας. Ύστερα από την ολοκλήρωση του λειτουργικού προγράμματος, σας παρουσιάζω κάποιες ιδέες και λύσεις για εσάς και το χώρο σας. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη λήψη προκαταρκτικών σχεδιαστικών αποφάσεων μέσα από τη δημιουργία κάποιων πρώτων κατόψεων, διαγραμμάτων, σκίτσων, όπως επίσης την αρχική επιλογή των προτεινόμενων επίπλων, υλικών, τελικών επιφανειών και εξοπλισμού. Σε αυτή τη φάση εξερευνούμε μαζί πιθανές χωρικές διαμορφώσεις. Σας παρουσιάζω κατόψεις οι οποίες δείχνουν διάφορες επιλογές διατάξεων για το χώρο σας για να διαλέξετε. Στο τέλος αυτής της φάσης θα έχετε τα παρακάτω σχέδια:

  1. Κάτοψη - Αρχιτεκτονικό σχέδιο υπό κλίμακα το οποίο δείχνει την αναλογία και την κατανομή του χώρου μεταξύ των δωματίων καθώς και τα προτεινόμενα έπιπλα με υποδείξεις των τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας σε κάθε δωμάτιο.
  2. Σχέδιο Επίπλων - Εικόνες των επίπλων που προτείνονται, σε συμφωνία με το εύρος κόστους που έχει επιλεγεί. Η λίστα περιλαμβάνει για κάθε έπιπλο την τιμή, την επωνυμία και την ιστοσελίδα του προμηθευτή, ενώ θα είναι σχετική με τη θέση των επίπλων μέσα στο σχέδιο.
  3. Προκαταρκτικά Φωτορεαλιστικά - Προοπτικές εικόνες οι οποίες δείχνουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του χώρου δίνοντας μία γενική εντύπωση της προτεινόμενης διάταξης.

Αφού έχετε επιθεωρήσει και εγκρίνει τη σχεδιαστική ιδέα τότε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της μελέτης.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το στάδιο της οριστικής μελέτης είναι αυτό στο οποίο η σχεδιαστική ιδέα η οποία έχει ήδη θεμελιωθεί και εγκριθεί μετατρέπεται σε μία οριστική σχεδιαστική λύση. Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει την προετοιμασία των τελικών σχεδίων και εγγράφων, όπως είναι οι λεπτομερείς κατόψεις, οι ανόψεις, τα σχέδια επίπλων, τα σχέδια τελικών επιφανειών και οι τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Μπορεί ακόμα να προετοιμαστεί μία τεχνική περιγραφή, τουλάχιστον σε προκαταρκτικό επίπεδο. Στο τέλος αυτής της φάσης θα έχετε τα παρακάτω σχέδια:

  1. Λεπτομερής Κάτοψη - Αρχιτεκτονικό σχέδιο υπό κλίμακα το οποίο δείχνει την εσωτερική κατανομή των προτεινόμενων επίπλων με υποδείξεις των τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας σε κάθε δωμάτιο, όπως επίσης διαστάσεις διαφόρων πλευρών. Συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις και διευκρινίσεις. Τα έπιπλα αριθμούνται προκειμένου η κάτοψη να είναι καλύτερα κατανοητή.
  2. Άνοψη - Σχέδιο της οροφής που δείχνει τη θέση και τον τύπο των φωτιστικών, τις εγκαταστάσεις και τις αλλαγές επιπέδου.
  3. Τομή - Σχέδιο το οποίο επιτρέπει τη θέαση εγκάρσιας τομής, των διπλών ορόφων και όποιων άλλων σημαντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων.
  4. Σχέδιο Επίπλων - Εικόνες των επίπλων που προτείνονται, σε συμφωνία με το εύρος κόστους που έχει επιλεγεί. Η λίστα περιλαμβάνει για κάθε έπιπλο την τιμή, την επωνυμία και την ιστοσελίδα του προμηθευτή, ενώ θα είναι σχετική με τη θέση των επίπλων μέσα στο σχέδιο.
  5. Σχέδιο Τελικών Επιφανειών - Εικόνες από δείγματα δαπέδων, δείγματα χρωμάτων για τοίχους και όποιων άλλων σχετικών τελικών επιφανειών προτείνει η μελέτη. Η λίστα περιλαμβάνει ακόμα την τιμή, την επωνυμία και την ιστοσελίδα του προμηθευτή.
  6. Λεπτομερή Φωτορεαλιστικά - Τρισδιάστατες προοπτικές εικόνες, οι οποίες περιγράφουν το σχεδιασμό του χώρου και τη θέση των επίπλων αποδίδοντας ρεαλιστικά τα υλικά και το φωτισμό.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η φάση περιλαμβάνει την τελική ετοιμασία όλων των κατασκευαστικών σχεδίων και των τεχνικών περιγραφών που απαιτούνται για το κτίσιμο και την εγκατάσταση των σχεδιαστικών επιλογών. Πρόκειται για τεχνικά σχέδια, όχι κατόψεις με έπιπλα ή άλλα σχέδια παρουσίασης όπως προοπτικά σχέδια. Κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής προσθέτω λεπτομέρειες σε όλα τα σχέδια έτσι ώστε ο εργολάβος να γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι ο σχεδιαστικός μας στόχος και να έχει ακριβή σχέδια ώστε να κοστολογήσει το έργο. Αφού λάβετε αρκετές προσφορές από εργολάβους και το χρονοδιάγραμμα που σας προτείνουν, σας βοηθάω στην αξιολόγηση κάθε προσφοράς προκειμένου να επιβεβαιώσω την ακρίβεια και τη σωστή κοστολόγηση.

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι το ίδιο σημαντική με όλα τα άλλα στάδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης κανονίζω τακτικές συναντήσεις με τον εργολάβο για να παρατηρήσω εάν οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής. Συνεργάζομαι με τον εργολάβο απαντώντας σε ερωτήσεις και επιλύοντας ζητήματα σχεδιασμού τα οποία είναι φυσικό να προκύπτουν κατά την κατασκευή. Συνεργάζομαι ακόμη με τους τεχνίτες ώστε να βελτιώσω μικρές αλλαγές κατά την κατασκευή. Όποτε χρειαστεί, παρέχω συμπληρωματική τεκμηρίωση για να κάνω ξεκάθαρο το σχεδιαστικό στόχο για τον εργολάβο και επίσης να ετοιμάσω τις απαραίτητες αναθεωρήσεις των σχεδίων σε περίπτωση που κάτι πρέπει να αλλάξει κατά την κατασκευή. Όταν ο εργολάβος δηλώσει ότι έχει τελειώσει με την κατασκευή, ελέγχω για θέματα τα οποία δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές των σχεδίων.

 

 

Εγγραφείτε και λάβετε ενημερώσεις για νέα έργα!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ