Τουριστικό Θέρετρο στη Μύκονο, Τρισδιάστατη Αρχιτεκτονική Απεικόνιση, 2015 - www.pzarch.gr Τουριστικό Θέρετρο στη Ρόδο, Τρισδιάστατη Αρχιτεκτονική Απεικόνιση, 2015 - www.pzarch.gr
Τουριστικό Θέρετρο στη Μύκονο, Τρισδιάστατη Αρχιτεκτονική Απεικόνιση, 2015 - www.pzarch.gr Τουριστικό Θέρετρο στη Ρόδο, Τρισδιάστατη Αρχιτεκτονική Απεικόνιση, 2015 - www.pzarch.gr